REGRESEMN
 Kvantová regresní terapie

O regresi

Regresní terapie je technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace, strachy a blokace v různých oblastech.

Kvantová regresní terapie vás provede situacemi z vašich minulých životů, díky kterým dostanete odpovědi na témata z života současného. Toho je  dosaženo při napojení se na vaše Vyšší Vědomí. Vyšší Vědomí si můžete představit jako vaše „Druhé Já“. Lépe řečeno vaše „První a prapůvodní Já“. Ví vše a chápe všechno v širších souvislostech. Zná vás lépe než vy sami. Není omezeno naučenými vzorci chování ani naším podvědomím. Vyšší Vědomí je velmi milující, milosrdné a má na srdci pouze váš nejlepší zájem. Naše vědomí (rozuměj naše mysl) se snaží vše analyzovat a uspořádávat tak, aby to vyhovovalo našemu egu a zapadalo do naučených vzorců. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu, co je nejlepší pro naši duši i tělo.

Při sezení je vám vybrán právě takový minulý život/životy, aby byla ukázána podobnost s tím současným. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, všechny těžkosti a nepříjemnosti, které vás potkávají a trápí.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo přes vás. Bude použita vaše řeč a vaše vyjadřovací schopnosti. To je ta chvíle kdy, dostanete odpovědi na otázky, které vás nejvíce trápí. Já vám pomohu celým tímto procesem poznání projít a vše zaznamenat.

Budeme pracovat ve stavu Théta. To je přirozený stav, kterým každý den minimálně 2x procházíte. Je to stav těsně před usnutím nebo procitnutím.

Jedno sezení trvá 3-5 hodin a žádná další osoba se ho neúčastní. Platí to i pro nejbližší rodinné příslušníky. Každé sezení je velice diskrétní a já plně respektuji soukromí každého, kdo ho podstoupí. Provádí se vleže, případně v polosedě, na měkké podložce a pod lehkou dekou. Je třeba, abyste měli pohodlný oděv, který vás nebude nikde škrtit. Každé regresi předchází rozhovor, kdy se více poznáme a upřesníme témata, která se budou řešit. Proto si předem připravte dotazy, na které chcete získat odpovědi, však ne více než 10. Dejte jim čas, sepište si je předem. Dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Pokud je budete dělat najednou, určitě na některé zapomenete. To samé udělejte s požadavky na léčení vašich nemocí, závislostí, prožitků, atd.

Celé sezení vám budu nahrávat, abyste si ho mohli doma v klidu poslechnout a nalézt odpovědi na vaše problémy. Cena regrese je 2 000,- Kč.

Nezapomeňte na to, že aby se Váš život obrátil k lepšímu, je podmíněno i Vaším upřímným úsilím o změnu. Nehledejte příčiny kolem Vás ale ve Vás. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Ani vesmír.

Před regresí

Regresi může podstoupit kdokoli od 17. roku věku. 

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě nadměrně užívají drogy, alkohol nebo farmaka. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. 

Toto vše snižuje úspěšnost terapie, v případě dlouholetého užívání není možné terapii provést. Je důležité, abyste si v den sezení již nic dalšího neplánovali, abyste nebyli ve spěchu a byli „v pohodě“. Nedoporučuji pít kávu, čaj a další nápoje, které stimulují nervovou soustavu a zvyšují pozornost a fyzickou výkonnost. Prožít klidný den před sezením také pomůže docílit úspěšné regrese.

Jsou lidé, kteří to zkusí jen ze zvědavosti. Na tom není nic špatného. Chtějí-li se dozvědět něco nového o sobě a budou mi opravdu důvěřovat, budou mít úžasný prožitek. Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit a oddat se tomu, nechat se vést mnou a vašimi průvodci.

Pod tímto textem je několik obrázků. Prosím zapamatujte si je, abyste si je mohli při sezení představit.

 

před regresí

 

O mně

Martin NohejlDávno jsem přestal věřit informacím, kterými se nás systém snaží dezinformovat tak, aby naši civilizaci udržoval nenápadně v tiché nevědomosti. Vydal jsem se proto na cestu hledání pravdy a podstaty života na Zemi. Hledal jsem ji v práci, v náboženstvích, u přírodních národů, v látkách rozšiřujících vědomí, v šamanismu i meditacích, prožil jsem si mnoho zajímavých zkoušek. Pochopil jsem, že všechno souvisí se vším a je důležité udržovat vše v rovnováze. Našel jsem sám sebe a pravdu uvnitř. Mám ji v sobě, stejně jako kdokoli jiný. Stačí se jen otevřít a vydat se ji hledat. Sám jsem do svého cíle došel a teď jsem na cestě nové, na cestě vědomé.

 

 

Kontakt

Lysá nad Labem - Litol
Tel.: +420 720 407 372 
E-mail: Martin@regresemn.cz

 

 

kontakt Martin Nohejl